بیمیکار، وب‌سایت مقایسه، خرید و مدیریت آنلاین بیمه است. با کمک بیمیکار که بخشی از پلتفرم عمرانی و ساختمانی کارگرین میباشد می‌توانید تمامی اطلاعات مورد نیازتان از جمله قیمت، میزان پوشش بیمه و سطح کیفیت خدمات شرکت‌های مختلف بیمه را مقایسه و آگاهانه خرید کنید. بیمیکار برای ارائه خدمات بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه مورد تائید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کند و تمامی فرآیندهای آن، مورد تأیید عاملان رسمی بیمه است.

 در نهایت، کارشناسان بیمیکار همواره آماده ارائه مشاوره رایگان به شما برای خرید و دریافت خدمات بیمه‌ای می‌باشند. خرید از بیمیکار، خریدی آگاهانه است.